LOGO TASARIM YARIŞMASI – İZMİR 10 OCAK 2011

0
1107

İzmir Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
LOGO TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Yarışmanın Amacı
Kentin güvenlikle ilgili izleme, yönlendirme ve kontrol amaçlı çalışmalarını elektronik ortamda sağlamayı amaçlayan ve kurulma aşamasında olan İzmir Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) için bir çok yerde kullanılacak olan bir logo tasarlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu
İzmir KGYS’de, kentin önemli bölgelerine konulacak kameralarla izlenmesini, 154 ve 155 görevlerini her türlü teknolojik imkanlarla yürütmesini, normal durumlar dışında ortaya çıkabilecek problemlere anında müdahale edebilecek uyarı görevini yapmasını, olağanüstü durumlarda Afet Yönetim ve Kriz Yönetim Sistemi amaçlı hareket etmesini
sağlayacak bir yapılandırma söz konusudur.
Adayların yukarıda belirtien amaca uygun bir KGYS logosu tasarlamaları beklenmektedir.
Yarışmayı Düzenleyen Birim
İzmir KGYS Logo Tasarımı yarışması Dokuz Eylül Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEÜBİMER) tarafından düzenlenmekte olup, eserlerin değerlendirilmesi ve kazananan eserin seçimi DEUBİMER tarafından oluşturulacak olan Seçici Kurul tarafından yapılacaktır.
Katılım Koşulları
1. Yarışma herkesin katılımına açıktır.
2. Her katılımcı en fazla beş adet eserle yarışmaya katılabilir.
3. Seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.
Yarışma Takvimi
Son Başvuru tarihi: 10 Ocak 2011 saat 17:00.
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 13 Ocak 2011.
Sonuçların Açıklanması: 18 Ocak 2011.
Sonuçlar DEÜBİMER web sitesi www.deubimer.com/ikgys ‘de yayınlanacaktır.
Ödül
Yarışmanın ödülü, 3,000‐TL’dir.

Ayrıntılı Bilgi İçin: İzmir Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Logosunu Yarışması

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER