PHOTOSHOP TOOLS TANIMLAMALARI

0
1007

Tool (yardımcı araçlar) çizimlerinizde kullanacağınız araçları içerisinde barındıran bir Photoshop penceresidir. Bu tool’lar yazı yazarken, çizim yaparken, nesneleri taşırken, seçim yaparken, kenar kırpmalarında, zemin temizliklerinde, silme işlemlerinde kısacası yapacağınız her türlü harekette kullanacağınız araçları içeriyor. Bu nedenle çok önemli bir alan.

Tool’ları sırayla incelemek gerekirse;

1- Move Tool (hareket aracı)

2- Rectangular Marquee Tool / Elliptical Marquee Tool / Single Row Marquee Tool / Single Column Marquee Tool (seçim aracı)

3- Lasso Tool / Polygonal Lasso Tool / Magnetic Lasso Tool (serbest seçim araçları)

4- Quick Selection Tool / Magic Wand Tool (direkt seçim araçları)

5- Crop Tool (kenar kırpma aracı)

6- Slice Tool / Slice Select Tool (parçalama ve parçaları seçme araçları)

7- Spot Healing Brush Tool / Healing Brush Tool / Patch Tool / Red Eye Tool (bazı fotograf müdehalalerinde kullanılan araçlar)

8- Brush Tool / Pencil Tool / Color Replacement Tool (Boyama ve çizim araçları)

9- Clone Stamp Tool / Patern Stamp Tool (zemin temizlik işlemlerinde kullanılan araçlar)

10- History Brush Tool / Art History Brush Tool (yapılan işlemlerin geri alınabilmesini sağlayan araçlar)

11- Eraser Tool / Background Eraser Tool / Magic Eraser Tool (silme işlemlerini yapan araçlar)

12- Gradient Tool / Paint Bucket Tool (boyama yapılabilecek araçlar)

13- Blur Tool / Sharpen Tool / Smudge Tool (fotograf müdehaleleri için kullanılan araçlar)

14- Dodge Tool / Burn Tool / Sponge Tool (fotograf müdehaleleri için kullanılan araçlar)

15- Pen Tool / Freeform Pen Tool / Add Anchor Point Tool / Delete Anchor Point Tool / Convert Point Tool (çizimlerde kullanılan araçlar)

16- Horizontal Type Tool / Vertical Type Tool / Horizontal Type Mask Tool / Vertical Type Mask Tool (yazı yazmada kullanılan araçlar)

17- Path Selection Tool / Direct Selection Tool (farklı amaçlar için seçim araçları)

18- Rectangle Tool / Rounded Rectangle Tool / Ellipse Tool / Polygon Tool / Line Tool / Custom Shape Tool (çizim araçları)

19- Note Tool / Audio Annotation Tool (yazı ve ses ile ilgili çeşitli araçlar)

20- Eye Dropper Tool / Color Stampler Tool / Ruler Tool (renkleri yakalama ve cetvel araçları)

21- Hand Tool (sayfa kaydırma aracı)

22- Zoom Tool (sayfa yakınlaştırma aracı)

23- Switch Freground and Background Colors (sayfada ön ve arka plan renklerini otomatik değiştirme aracı)

24- Edit in Quick Mask Mode (maskeleme modu değiştirme aracı)

25- Change Screen Mode (ekran görünümünü değiştirme aracı)

HENÜZ YORUM YOK